TÍNH HÀI HƯỚC Ở TRẺ

Trẻ em hài hước là hạnh phúc hơn và lạc quan hơn, có tự trọng hơn.

Tính hài hước ở trẻ
– Hài hước có liên quan đến di truyền nhưng vẫn tập được
 – Vài tháng: cười với trẻ, tập cho trẻ cười

– Lớn chút; đặt vật lạ bất ngờ lên đầu lên bụng, cu lét, ú òa, chơi các trò chơi làm trẻ cười

– Sử dụng các lời nói vô nghĩa nhưng hài hước giúp bé cười và bé học tính hài hước

– Khuyến khích trẻ làm trò hay nói câu cho phụ huuynh cười; cố tình chỉ sai, gọi sai đồ vật bộ phận cơ thề cho vui, tạo âm thanh con vật này cho con vật khác ( như chó thì kêu meo meo…) cho vui, dáng đi, khuôn mặt, cử chỉ khôi hài cho vui
– Lớn chút nữa là chuyện cười, phim hài hước; học các câu nói cho vui
– Khuyến khích, chia sẻ các trò làm trẻ vui, hiếu động, đừng lạnh nhạt làm trẻ mất hứng
– Đương nhiên nụ cười là bằng 10 thang thuốc bổ nhưng giỡn qua 1 trước ngủ là khó ngủ
– Và cái chắc là phải chặn nhưng câu không nên nói rồi.
Fanpage Hỏi bác sĩ nhi đồng