RỐI LOẠN TIÊU HÓA

– Chẩn đoán mà phụ huynh hay thấy, chẳng qua là ói hay tiêu loãng hay có thể đang đau bụng, hay có thể đang đầy bụng, nói chung là chưa biết ngay là do cái gì và thường là tự ổn định và theo dõi thôi
– Nếu ảnh hưởng đến sức khỏe: không thể ăn được , ăn bao nhiêu ói hết, quấy khóc nhiều, li bì thì mới bàn. Còn không thì cũng là bú nhiều, bú đủ theo dõi.

rối loạn tiêu hóa

MỘT SỐ RỐI LOẠN THƯỜNG THẤY NHƯNG KHÔNG ĐÁNG LO


1. TRỚ:
– Ngày 2-3 lần cũng không gì lạ, thường lớn dần sẽ ổn định, có bé 6 tháng bớt có bé 12 tháng bớt
– Nếu tăng cân vui vẻ thì bình tĩnh bú, tập ợ

2. CHẬM ĐI CẦU – ĐI CẦU NHIỀU LẦN
– Nếu nhiều ngày mới đi cầu mà phân mềm, vẫn vui vẻ bú tốt lên cân thì kệ – xoa bung thôi
– Không cần bơm thụt, bình tĩnh không cần lo lắng chi
– Nếu phân cứng ngắt mới là bón
– Đi phân hoa cà hoa cải: trẻ bú mẹ thì đi như vậy, có bé này bé khác, bú tốt thì kệ

3. NHĂN MẶT RẶN È È:
– Đỏ mặt rên è è, nhắn nhó, nhiều khi khóc nhìn giống như bị bón có khi kéo dài 10 phút: do tập đi cầu thôi, thường sau 6 tháng sẽ hết

4. CƠN KHÓC THÉT (COLIC):
– Khóc rất dzữ, thường thấy ở trẻ dưới 4 tháng
– Cha mẹ rất lo, bác sĩ khám, siêu âm bụng cũng không phát hiện được gì
– Sau cơn lại vui vẻ chơi đàu bú tốt – Cũng theo dõi thôi

Fanpage Hỏi bác sĩ nhi đồng