Offline mừng sinh nhật - Hỏi bác sĩ nhi đồng
OFFLINE MỪNG SINH NHẬT NGÀY 27/04
post

Ngày 27/04/2016 là tròn 1 năm thành lập trang http://hoibacsinhidong.net. Nhóm đã tổ chức họp mặt ăn uống đơn giản tại Nhà hàng Đoàn Viên nhằm kết nối các thành viên thân mật hơn và mừng sinh nhật của trang – … Read More