Xem trước BÀI GHIM, trước khi đặt câu hỏi: http://hoibacsinhidong.net/cap-nhat-bai-ghim-2017

Các hỏi đáp về bệnh trẻ em, phụ huynh có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại Fanpage “Hỏi bác sĩ nhi đồng” hoặc gửi email nhanh bằng cách gửi thắc mắc đến: lethanhtrong.com@gmail.com hoặc Facebook: https://www.facebook.com/lethanhtrong13

Các câu hỏi không trùng lặp sẽ được chúng tôi gửi trực tiếp đến Bác sĩ Trưỡng Hữu Khanh và giải đáp trong thời gian sớm nhất.

 

Lê Thanh Trông