Hướng dẫn đăng bài viết

Nhóm làm việc qua nhóm kín hỏi bác sĩ nhi đồng và email là chủ yếu. Mỗi tháng sẽ có 1 email gửi các bài hỏi đáp lấy từ fanpage cho mọi người đăng ký để tránh việc làm trùng bài.
Bước 1: Đăng nhập http://hoibacsinhidong.net/wp-admin với tài khoản được cấp –> tiến hành đổi mật khẩu.
Bước 2: Tiến hành đăng bài viết mới. Thực hiện từng bước theo hình bên dưới đây:
Hỏi bác sĩ nhi đồng - Đăng bài viết Hỏi bác sĩ nhi đồng - Đăng bài viết Hỏi bác sĩ nhi đồng - Đăng bài viết
(1) Tiêu đề bài viết
(2) Nhận bài tổng hợp qua email. Cuối bài nhớ dẫn nguồn từ Fanpage Hỏi bác sĩ nhi đồng.
(3) Định dạng chữ, chèn liên kết, chèn hình ảnh cho bài viết, chọn hình đại diện cho bài viết (ảnh tiêu biểu thể hiện ngoài trang chủ)
(4) Chuyên mục: chọn chuyên mục phù hợp
(5)Thẻ: nhập tên thẻ hoặc chọn thẻ có sẵn
(6) Nhập từ khóa chính của bài viết
Lưu ý: Một bài biết có thể chọn nhiều chuyên mục, nhiều thẻ.

Mọi thắc mắc, vui lòng gửi câu hỏi về địa chỉ email lethanhtrong.com@gmail.com để được hỗ trợ nhanh nhất.

Lê Thanh Trông
Admin Hỏi bác sĩ nhi đồng