HẠCH SAU CHÍCH NGỪA LAO

Nổi hạch sau chích ngừa lao. Cách xử lý:

Hạch sau chích ngừa
  • Chích ngừa lao lúc sanh hay sau đó rất quan trọng vì Việt nam tỷ lệ người mắc lao còn cao
  • Sau chích lao cả tháng hơn mới mưng mủ chứng tỏ thuốc có tác dụng, không nhanh mưng mủ đâu.
  • Có một số trẻ có hạch sau chích lao, hạch thường ở nách trái nhưng có bé ở vùng xương đòn
  • Đa số hạch sẽ hóa vôi và cứng luôn, một số khác mềm quá hay tự vở thì đi rạch và chăm sóc vết rạch sẽ khỏi.
Fanpage Hỏi bác sĩ nhi đồng