ĐỌC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Các điểm cần chú ý khi đọc hướng dẫn sử dụng thuốc.

Thói quen đọc hướng dẫn sử dụng là tốt nhưng:
– Tên thuốc: không quan trọng mà công thức hóa học mới quan trọng
– Lượng dùng: chỉ nên chú ý cho thuốc không phải kháng sinh, không phải
hạ sốt vì có nhiều bệnh bác sĩ cần dùng liều kháng sinh cao hơn
– Tác dụng phụ: mục tiêu để biết khi có dấu hiệu báo bác sĩ, chứ tỷ lệ
bị không nhiều, nếu ai uống cũng bị thì thuốc đó đã không được sản xuất
– Cẩn trọng: không phải chống chỉ định, vì khi cần bác sĩ vẫn cho để chữa bệnh
– Chống chỉ định: có vài thuốc có thể dùng được vì hướng dẫn thuốc chưa cập nhật, nên hỏi lại bác sĩ
Fanpage Hỏi bác sĩ nhi đồng