BỆNH THỦY ĐẬU VÀO MÙA

– Bệnh thủy đậu thì gọi là đến hẹn lại lên; cứ tầm tháng 12 có lai rai, đến tháng 2 có nhiều dần, kéo dài đến tháng 4, 5 và tháng 6 ít lại, còn gọi là trái rạ, … Read More

VI RÚT ZIKA

– Gọi là di ca chứ không phải đại ca nhưng cũng chả sao, vì vi rút nay phát hiện đầu tiên ở vùng rừng zika thuốc uganda, mà dân đại phương gọi là di ca – Vi rút này hiện … Read More

SỐT XUẤT HUYẾT VÀO MÙA

Mùa mưa nào cũng vậy, cũng sẽ có bệnh sốt xuất huyết, gọi là đến hẹn lên. Muỗi cắn người bệnh lây qua người khác. 1. Nghi ngờ – Sốt cao, rất khó hạ, hết thuốc là sốt lại, thường … Read More

dch-bnh-archives-hi-bc-s-nhi-ng