NGỦ NGÁY

Có một tỷ lệ nhỏ (7-10%) trẻ ngủ ngáy không có vấn đề gì, nếu ngáy nhỏ không thường xuyên, lớn chút hết ngáy, nằm nghiêng ít ngáy hơn nằm ngữa, ban ngày chơi bình thường. Đa số trẻ ngủ … Read More

chuyn-khoa-archives-page-2-of-7-hi-bc-s-nhi-ng