NGỦ NGÁY

Có một tỷ lệ nhỏ (7-10%) trẻ ngủ ngáy không có vấn đề gì, nếu ngáy nhỏ không thường xuyên, lớn chút hết ngáy, nằm nghiêng ít ngáy hơn nằm ngữa, ban ngày chơi bình thường. Đa số trẻ ngủ … Read More

SUYỄN – HEN Ở TRẺ

– Con nít giờ bị suyễn nhiều lắm – 10 em cũng có 1-2 em bị – Nhưng nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau – Cũng không quá đáng lo đâu – người ta bị suyễn nhiều lắm – … Read More

SUYỄN – HEN Ở TRẺ

  – Con nít giờ bị suyễn nhiều lắm – 10 em cũng có 1-2 em bị – Nhưng nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau – Cũng không quá đáng lo đâu – người ta bị suyễn nhiều lắm … Read More

BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP

Đường hô hấp cách gọi tên là do cách chia, do từng đoạn , do vùng miền nên cách có khi chẩn đoán làm phụ huynh rối. 1. Viêm hô hấp trên: thường là mũi, họng, tai, nặng nhất là … Read More

BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP

Đường hô hấp cách gọi tên là do cách chia, do từng đoạn , do vùng miền nên cách có khi chẩn đoán làm phụ huynh rối. 1. Viêm hô hấp trên: thường là mũi, họng, tai, nặng nhất là … Read More

h-hp-archives-hi-bc-s-nhi-ng