[BỆNH THƯỜNG GẶP] SỐT

BÉ SỐT LÀM GÌ? 1. Trẻ sốt thì không có gì lạ: Thế nào bé cũng bị sốt nên sốt không gì lạ – Phải tập cặp nhiệt, biết lau mát, biết tính liều thuốc sốt thì thế nào cũng … Read More

bi-ghim-archives-page-3-of-5-hi-bc-s-nhi-ng