OFFLINE MỪNG SINH NHẬT NGÀY 27/04

Ngày 27/04/2016 là tròn 1 năm thành lập trang http://hoibacsinhidong.net. Nhóm đã tổ chức họp mặt ăn uống đơn giản tại Nhà hàng Đoàn Viên nhằm kết nối các thành viên thân mật hơn và mừng sinh nhật của trang – … Read More

bc-s-cng-s-archives-hi-bc-s-nhi-ng