CHÍCH NGỪA VIÊM GAN B HỢP LÝ

Các điểm chú ý về chích ngừa Viêm Gan B.

Chích ngừa viêm gan B

– Người lớn cũng nên nghĩ đến việc chích ngừa viêm gan B
– Thiếu nữ, sắp lập gia đình cũng nên nghĩ đến viêm gan B
– Phụ nữ mang thai nên làm XN viêm gan B
– 24 giờ đầu sau sinh phải đòi cho được chích viêm gan B, không nên
nghe nói về phường chích mà tin, vì đây là cơ hội quan trọng để ngừa
bệnh cho bé trong lúc sanh vì lúc sanh da và máu rốn tiếp xúc rất nhiều
thứ có thể lây viêm gan B
– Mũi 24 giờ sau sinh qua cơ hội cũng không chích bù
– Từ 2 tháng tuổi nên chích 5 trong 1 miễn phí có viêm gan B
– Khi đến chích dịch vụ không nên chỉ chích một mình viêm gan B rồi chờ
5 trong 1 hay 6 trong 1 dịch vụ vì chờ không được đến khi phải chích 5
trong 1 miễn phí lại lăng tăng vì sợ dư viêm gan B
– 3 mũi viêm gan B
là đủ (không kể mũi 24 giờ sau sinh ). Có tiêm dư do tiêm thêm 5 trong
1 miễn phí hay 6 trong 1 dv cũng không vấn đề gì.
Fanpage Hỏi bác sĩ nhi đồng