CHÂN CONG CHÂN KIỀNG

Chân cong chân kiềng

CHÂN CONG CHÂN KIỀNG

– Đa số trẻ khi mới sinh thì cẳng chân cũng hơi cong – Nếu bàn chân không vẹo hay gập vào trong thì chả sao
– Lớn đa số bé sẽ tự chỉnh thẳng dần

– Chỉ cần nắn nhẹ nhàng thôi
– Bú đủ sữa , uống đủ vitamin d nếu không phơi nắng đúng thì chả lo gì/ không đủ sữa thiếu vitamin d gây còi xương cũng ảnh hưởng đến chân cong sau này
– Không tập đứng chựng sớm trước 10 tháng thì khó mà chân cong (quan trọng là đừng để bé dồn toàn bộ sức nặng của thân mình trên 2 chân)
– Các cách ẵm hay mặc tả chả ảnh hưởng gì
BÀN CHÂN BẸT
– Là mặt lòng bàn chân bằng phẳng không lõm tí nào
– Một số trẻ bụ bẩm nhìn cũng tưởng bàn chân bẹt
– Đa số trẻ tự hết lúc 6 tuổi
– Đa số các trẻ này chả cần làm gì, nếu bàn chân vận động tốt và mềm mại
– Nhiều quan niệm khác nhau về điều chỉnh bàn chân bẹt nhưng theo đa số nếu không đau đi đứng tốt thì chả cần làm gì
– Một số chuyên gia cho rằng độn giày cũng chả giúp gì thêm
– Chỉ can thiệp nhiều khi kèm theo tật của gân gót: chân bị cứng , đi khó, đi đau và và bàn chân không vận động mềm mại.
Fanpage Hỏi bác sĩ nhi đồng