CHẬM PHÁT TRIỂN TINH THẦN VẬN ĐỘNG

Phát triển tinh thần vận động của trẻ thì có bé này bé khác, có bé nhanh bé chậm nhưng các mốc cơ bản đều phải đạt nhất là phát triển tinh thần.

Trẻ chậm phát triển tinh thần vận động

– Bé có chậm về phát triển cần khám đánh giá tinh thần vận động thường là khám chuyên nội thần kinh nhi 

– Nếu có chậm phát triển nên tập vật lý trị liệu đúng và sớm, đánh giá toàn diện để tìm nguyên nhân
CÁC DẤU HIỆU NGHI NGỜ KHI:

– Bé 2 tháng mà cơ gồng cứng hay mềm bất thường, cổ luôn ưỡn ra phía sau khi nằm hay khi đở đứng
– Bé tháng mà lúc nào cũng với vật bằng 1 tay còn tay kia nắm chặc
– Bé 10 tháng bò nghiêng chỉ dùng 1 tay, 1 chân để bò
– Khó khăn khi đi lại, khó khăn trong học tập, khó khăn trong vận động tinh tế
– Không đạt các mốc vận động cơ bản theo tuổi (cái này có bàn rồi)
YẾU TỐ GIAO TIẾP BẰNG ÁNH MẮT VÀ TINH THẦN QUAN TRỌNG HƠN.
Fanpage Hỏi bác sĩ nhi đồng