BỆNH VỀ MẮT

BỆNH VỀ MẮT
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxASEBASDxAPDxAQEA8PDw8PDQ8NDw8PFBQWFhQRFBUYHCggGBolHBQUITEhJSkrLjEuFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQFywcHBwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCssLCwsLCssLCwsKyssNywrLDc3KysrK//AABEIALQA8AMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAADBAECBQAGB//EADIQAAICAQMDAgUDAwQDAAAAAAABAgMRBAUhEjFBBlETImFxgTJCkWKxwVJyodEVI0P/xAAZAQACAwEAAAAAAAAAAAAAAAABAwACBAX/xAAgEQACAgMBAAMBAQAAAAAAAAAAAQIRAyExEgRBYSJR/9oADAMBAAIRAxEAPwDa6icgmyUzio7AdMnIJMugkCRCeAUS6YSrLplkiqQRIugMpglMtJFWwlSzX+Cf+wXUXUwWEnJeLB5CRQSMPBjEUBqXYZghkRUgVzwjzO/7qqottpe2fJv7lZhP8ny7e77L7+iL6YqTz5XjwWq3Qtz8K/szdw3mM5fPOX2i+P5G9JparFmDf3Wcm36e2TR2RsjZ0uUf1cJYMmrTQ0+pSrlmuUunH3Zd415/nQiOWV/1s0trhOD45+p9B2C58ZMGnbXGSa7NHotvoxgzwi4yNs2nE9fpp5SDmdobDQR0IOzA1RLOwciS5UjBxJGCEIOJwdghD5LklMpkk4qOyFTLpgUwkAgDQYSCBQDIKYGGii+cAnZhAZ2ZDZWrDysAzYLrOcgEUaCJl8i7kXVhERoPGQSLFYzCV2F0wUaVI5WI6Zj9XYbAVIyN5fDXufJrtU6rpfE4zLP8s+ya6nqaPD7rsUbJtSjzl9u5aOnsRkTa0YUIQ+acG1JrnD7/AHBTqc5wUU21KL4WWei2z0S+rMpuMfY9ZoNqopWIRTfu+4z0kJjhbew2jjmEMrskammgL1v8DVcinWalGkPVywP03GXXLI1AanQuUbNOJIrTcMpjk7EvRJxxxYqccziCEPkaLI5IukcVHZbOjENBHQj/ANhcBKtlVw2W6scg+r+5V89yAOsm35IOksFWy1BJcijmV+KgU58cBBYWVhKsELLvqRC8owmnGYatmbG0cpmRMDRrUS7GrR2MPTTNrSLI/GxM1QScAbrXfpWRtROUBtCzPsjJ+P8AgF0SNhIsoIPkPqjJjXIdooY5GtBIpEUaA5EV14CtFUy+SxUqOUWZQnkmueC8ZUVlGzSOB1Tygg5OxDVHHHHBAfJIBa12BxiNRRxUddkonqKtnIhUv0kNIq5Iz9z3ONceXz4S8sYkQvrNVGOW2kkee1fqJZcIqUnn9qzwY267i5T6rGlH2zhZ8LHlmN/5pJtRqlPuv1qPnOFxkbDDKWxM/kRi6PU1b6m+eqPPOU+DRp1yl5T+zPL7RvEJ5Si4uK5jLD49zX01lEnjiuXupd/wKnBxdNDIZFJaNaTyuAHU0aOj0KfaSa90sFtXtrXPgpVjE9gNNLI/UA0emNKqgqkWbGNKuxt6OWDKqhhmlRIfjdCMhsV4ZLrF6ZjMJmlMTQPpID9IKcSMh3USpi87ATuBYUh5WHfEEPjnfHB6D5H+s7qElcWVpPRKNLT24ZoxfBh12GppLMofjkIyR+xk45EjhB8orwEk/qUiVcjinXCuSO6gUWU1F6jFtvGOWGJAO4a1Vxy/t937Hhd83CSzKXP0TxhPwmP7lrXY3P8AbHKgn5XueO3O2UpRk18vdLPEjRhx+5GX5GXzE1NBtqn/AO3UyUY//OLz48fQ9f6Z3ba50Xxsoh8SvEYVtJWXJ85j5WGuWeb2/UxkljOOMrs/qmNx0tUVFwhGM05fMo4lNPnEvfGODW2c5P7Mrc4Rp1ELaoqKy30+cZ7P3Nz1F6XjaoW0pQclFvulzyn/AHM7V7fbqbYQrXK5k/2pfU+q7RtjVdfxMPpilFe+POCuR8/0bgTbv6POehfT+ori3dOXw+OhS5l9X9mequoTz5Q7Zbxhdu3t+SvRwZ3FWbfTe2ZlekDxqG+grIo4lrBKISuQOcgEril0XS9GvVcN12nn69SO0aovDIiSgbcJl85M6Fy9yy1KXkb6F+Rm6pP6fYQ1GmlFZTyhqF+QnX3I9oC0zCdxyvI3SCU3js+RJWGeVp7HxV8NKNoauZmwsGaplosDRq0yNLRT5MamRpaOXKNOMz5OG0iSsWSazGfKJAyZSK5OMkdgvk83v+r6n8KPbhz+3sbes1HRBy9k2eSvk4xlZP8AVPl/ReC34D9M3crm5qMXlZSx7LyOR2yE4dLXbPS/ZvuZ235nOWFJvh4Syz1Gj0E2l1NQS8fqZo9KP2YpY5Td0eVq2C+r5k+tdWY48fc1tr9Pau+eZydVectyWW1/SvH3PX6bTRiuMt+G+V/BoVVTlhdvr7L2C/kyfAR+JFdB7Loa6I9FUertmT5k37s3FJ4+r7sBTUorC/nyy+Smx/lLSDQ5YywWmgMNFvoqCkgUkMNA7EUZYRvfczbbB7WTwjMrg5Mzz6aMa+y0ZscosaB16Rl40tFaYxtMcWo4IVzAxiWhDkZTFOkaWinyE1FkpTUYvCXcWql0rP8AAfSw5yPXKEN7sFrKM/wY98HFnqJ15M/V6bgkoBhOjGrsHaJCdlPSw1UhS0OdNGrTI1NH3Ri6eRtaBco1YzLkWjch4LFYlsmsxnyGTKqRSUgU5nHs64vuHztR/b3l9cGTqoOc0o4wvoajg5PBoabRrjhe4OshmbftnTFRivvhdOfrk29Pofceo0yQ2oDVG+lHKuC9OlS78f3Glx2OSLKDGJVwW3fSgamnIWmgbrrwWSBZFcMFukI0RgsAHJAbEMSQK2JRohhbo8CdFw5u/Yw4WvlGXJ02YknE9BTdwGiupmZRJtFtyvcIOMeJTWG08NL6AUrBKP0V127KMvh04nPOJT/ZD7LyW0rl3lJt/wAGZtumSNimstG2CdR0NwmzT0rEKqx2l4HxM8jRS4B3VcE1zLtjuinoxdXphBI3NbNJGMmm2JyKmNxy0M6U39u7mLpYG3oeBmMXkZsJ8EOQLrKSsNXszqB8pmgEoNjnRkPXQck6TYtptMalNWAlNI1CBeKFuRSEAsYBEg0IjkhdlK6BiFRMGgqkhgCYxLJFVMtkhCSGRk5sJYq0BtDNi9z4ZSRKMHdHnJgXQkuVybmrllsSlDkySVmnG6EqdwtXChFfVvIStSk8zfUxhUBYUlKGWg2lrNWisRoiadA6CEZGM1wL9GCsZYB36uK8j0JQed6ihPWb5VVj4k4pvtHPzN/Y+feqfXfzOrStNp4ldlYX+1efuee2ZSttUrJOTb5cnlhdxVl44/R9J1+7yswksINpHwLVab5Vx4QzpY4ZnbbdstqqRs6RdjY0yMfSeDXpZqhwzyQ25ApyK/EA2WBbAkeIrrHaqwNSGoNGJM0sLEKmA6iHYX9FfIz1F1YJfFLxsIpk8jqsCKYlCZdTLqQPI6pfU7rFOsn4gfQfI18QnrFessph9E8jHUA1PZloyBan9L+xCpg2FVEuyEZzQiVEvGJCLRZAB4IaqkIqQPcdyq09MrrpdNcF+ZPxGK8t+xaNt0ikv0Y3jda9PVK22ahCC5flt9kl5Z8a9UeuLtT1QrTpoeV0J/PNf1v/AAL+ot/t193VP5K45VNOcqCfl+8n5ZkanQPGcG7HCMeiJ+mv5A6a9tnvvS8M4PndUMM+k+jFwvwL+TxGr4luLs+l7bDMcBHp8MttSNGykWo2jPkbUmU0sew+5cC9EAlq4GrSFrbLfFAW2AJW8lZ2CvQ3yYMGF6hdMlyMpooP1kOwD1HZITyGi8l4MWjIJCYUyNDcWSpi/WT1lrAojPWd1i3Wd1ksNDXWXjMUUgsJEsDQ7XIrq38kvsVqI1r+RjlwS+mJYynWRd3KxRns0rgeLJcisY+DG9S+padFHDSt1ElmupPCX9U34X/JeMXJ0ikpKJobxu9Gkr+JfJrPEIL9dkv9MV/k+Rb/AL7frrVO35YQyqqk8xrT7/dvHcFuGqv1Vrtvn1TfbxGK/wBMV4QzpdAbIxjjX6I3kf4W2zR+5r6vQYr5Xgc2bQOUopLu1+EaPqmlRSjF5aXLM7m5SNiioqj53bpcPsfQfRemfQnjvgxdv2l2zSa4Xc+k7JoFCKwu2A5Je6SGQioRbNnQxw0bSRm6SGZI1UhsEc7O9l6Kgmoq4GdNDgLOvJoULRk9bPKayDiwMZm9rdNlGFdV0vBmyw87NWOdmHlHNlGRkxGyi2TslWziBCJkxkUTJIQN1EOQLqI6iBSDqZ3UAUi0WFBoYhINBi0WMVlkUkPUk6rmOClRbUL5R30Zn0xrq+QWccvjHfLxgc1axyeB9Yai61/CjmNS747zf1+guMbexltrRHqL1x05r0eHLlSvaTjH/Yvf6s8HFuUm5NylJ5lKTcpN+7Y9/wCHs8Y/Ixp9ks/p/ua1KEVpi445ydtEaSn6G3paO3Y7R7I/M3+Ebmm2yMfGfvyZsk0zbjx0NUKMYpVfqS+aT7/gZr0LtwunjvJvltnaeuK/b/jBo0zkuzxn2FoY4UaOh2SutLhfxgbUUuIilTlLGW3+eDR01eB8aekZMk2usc0VeBpPkXi8F6pD1owyduza0vYO0LaR8DGTRHhnl0BdXlGLuOn7noJGfrIdwSVloSpnzyRVnHHHOwQyEyTiEJJTOOIE4hnHECicl0ccQIWAxUccMQuQ7UFkjjhv0Zn0zddH5Geb1FMfYk4TMvEVlSiFFccEHFTVAYqGq4rkk4gxjNVaHqYLg44KFz4aVA3SccbMfDnT6FyGoOOLPopcNnSP5Rg440x4JfTpCupRxwWA/9k= 
QUAN NIỆM  KHÔNG  ĐÚNG
VỀ MẮT CỦA TRẺ
– Lé mắt hay sụp mi chờ lớn tính: SAI ;
thường sau 4 tháng nên khám để bảo vệ mắt bên lé hay bên sụp mi. Vì mắt này cần
tập nhìn để tránh nhược thị sau này
– Tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị)
mang kính sẽ tăng độ : SAI; mang kính đúng sẽ không ảnh hưởng gì đến độ, không
mang kính sẽ làm bé khó khăn hơn trong sinh hoạt và học tập
– Đọc sách nhiều cũng không làm trẻ bị
nhiều hơn, quan trọng là đủ ánh sáng
– Nên phát hiện kịp thời các tật khúc xạ
để cho bé mang kính
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA BÁC SĨ
Q:  Cho cháu hỏi về vacxin với ạ
Viêm gan B, bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại
liệt, viêm màng não mủ: cháu đã chích đủ mỗi loại 3 lần. Lần cuối lúc cháu được
3th tuổi.
(Cháu liệt kê 6 loại bệnh vì cháu nhà chỉ
chích được 1 mũi 6in1, còn lại là 4in1 5in1 và 1 vài mũi rời khác)
Nay, cháu 18th tuổi, cháu có phải chích
nhắc lại 1 mũi 6in1 hay 3in1 hay mũi mở rộng nữa trước 24th tuổi nữa k a?
Cháu đã chích MMR 2 (sởi, quai bị,
rubella) lúc 12th tuổi, nay cháu 18th co cần chích lại mũi sởi đơn nữa k ạ?
Mũi phế cầu Pneumo 23 hay Synflorix đều
là vacxin phế cầu? Và cần chích 2 lần, mỗi lần cách nhau 2th pk ạ? Vì trong phiếu
lịch chủng và sổ chích ngừa của cháu khác nhau về tên thuốc và số lần nên cháu
thắc mắc quá. Cháu mới được chích Synflorix
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
A:  chích vậy là tốt đấy, khi nào có 6 trong 1 thì
tiêm mũi 4 không gấp, còn thủy đậu nữa, , phiếu đó cũ nên chưa có phế cầu 10,
giờ chích phế cầu 10 2 mũi cách nhau 2 tháng
Q:  Bs cho con hỏi, bé được 2 tuần tuổi thì nằm
võng ngủ có sao ko ạ? (Nằm giường khóc nhiều, xuống võng là êm). Bé bị nổi rôm,
tắm latacyd vài ngày thấy hết 90%, nhưng cứ gào khóc là lại nổi lên, lí do tại
sao vậy bs?
A:  coi lại phòng nóng quá không , tập nằm giường
chứ sao vì ngủ võng quen rồi
Q:  Bác sĩ cho cháu hỏi con cháu tự dưng bị mẩn đỏ
1 vạt sau gáy, sau 1 ngày thì mẩn thành mụn to lên 1 vạt dày hơn. K biết con
cháu bị gì và có phải khám k ạ. Cháu cảm ơn nhiều ạ! Cháu gửi kèm hình ảnh.
A:  gửi qua tin nhắn
Q:  Thi BS ơi Tưa lưỡi là sao BS ? con em lưỡi bị
trắng như người lớn lưỡi bị dơ vậy ? Vậy có phải là tưa lưỡi không? và làm sao
cho hết? con em được 2m mà ham chơi quá,mỗi ngày chỉ ngu khoảng 14h. bé lên cân
bt, vậy có ảnh hưởng gì không BS? Cám ơn BS.
    A:  rơ lưỡi, một mình bé làm sao hóng chuyện được
Q:  Bs cho cháu hỏi con cháu được 1tuoi.1 mắt của
bé bị lác ngoài.cháu đã đưa đi khám bác sỹ bảo 2 tuổi mới chữa dk.như vậy có muộn
ko ạ.hay là phải đi chữa sơms hơn ạ
A: khám
ở đâu, thường không phải là chữa cho hết lé mà chữa để cho mắt bên lé có thị lực
binh thường
Q:  Bác sĩ cho cháu hỏi: con cháu được 18th, đã
chích 3 mũi 6in1 lúc nhỏ, giờ phải chích nhắc lại những mũi gì hả Bác? Cháu
chích nhắc luôn 6in1 có được ko?
A:  mũi 4 thì có thì chích vì không quá quan trọng
Q:  Bác sĩ ơi, con em được 5 tháng 4 ngày, lưỡi của
cháu bị trắng (nhìn như bị tưa lưỡi) nhưng loang loang kiểu như ko bị trắng
toàn bộ lưỡi mà chỗ bị chỗ không. Vậy có sao ko ạ? Có pải bị tưa lưỡi ko ạ?
A:  nếu bú được thì rơ nước sạch hay nước muối
sinh lý thôi
Q:  Bác sĩ cho cháu hỏi con nhà cháu mới được 4 tuổi,năm
ngoái cháu nghỉ hè cháu cho con xem máy tính và ti vi nhiều,bố cháu phát hiện
mắt trái của cháu bị lác đi khám bác sĩ nói cháu bị viễn thị,bác sĩ cho cháu
đeo kính cháu vẫn ko thấy đỡ lác,bác cho cháu hỏi đeo kính như vậy có hết lác
ko?có cần ăn uống bổ xung gì ko ah?sau này cháu vẫn bị lác thì có mổ mắt được
ko?bác sĩ tư vấn cho cháu với cháu xin cảm ơn
A:  bé như vậy là do 2 mắt độ khúc xạ không đều
đeo lâu lắm mới bớt, phải đeo đều
Q:  Bác sĩ ơi, cho cháu hỏi, con cháu 7 tháng
rươi, mới tiêm dc 1 mũi 5in1 của pháp, nhưng đã tiêm đủ mũi viêm
Gan b rồi, giờ cháu có thể tiêm quinraxem
cho bé ko ạ, hay bắt buộc chỉ còn cách chờ 5in1 của pháp ạ
A:  tiêm miễn phí đi chờ không nỗi bệnh thì sao
Q:  Chào Bác, cho em hỏi con trai em bị bón, 2-3
ngày đi 1 lần, phân cứng và phải bơm. xin bác giúp cho cách nào để cải thiện
tình hình ạ. con trai em vẩn ăn rau, khoai lang, uống sữa tươi TH và sữa bột
Friso, có cho ăn thêm sinh tố. Cảm ơn Bác !
A:  nếu là phân cứng thì nên uống thuốc mềm phân
Q:  Bác giúp con với ạ.con cháu hơn 5 tháng( 7kg)
là 2 bé gáu sinh đôi.2 chau bú chơi bình thường.nhưng đến h 2 bé vẫn thức
đêm.con đã thử,tập tất cả mọi cách nhưng ko đc.2 be ngủ ngày cũng ít ko nhiều.ma
đêm thì cứ ngủ 1 tí là dậy.khoan đến 4h sáng 2 bé mới ngủ sâu giấc đến 11h moi
chịu day.bac cho con lời khuyên ạ.
A:  chỉ coi lại đói hay nóng thôi, tập dứt khoát
giờ ngủ, cho ăn bú đủ ban ngày
Q:  Bac si cho e hỏi con e ca tuần nay bồng len
cho bú la cháu khóc ré ko chiu bú . Chau dc 4th van chơi ngu bt vay là
sao bsi
A:  coi tai có bị gì không
Q:  Bs ơi cho con hỏi bé nhà con đc 6 tháng 11
ngày ui ah mà bé bị lé 1 bên giờ điều trị khoảng thời gian bao lau ah, cảm ơn
bs ah. Bác cho cháu hỏi them ah bé nhà cháu bị kho da bàn tay bàn chan bắp chan
thì nứt đỏ bong vảy còn những chỗ khác thì bình thường ah giờ cháu cho uống và bôi thuốc j đc ah
A:  khám mắt, bàn tay thì coi lại vớ coi chừng dị ứng
Q:  Bác ơi, con em 30 tháng. Tối đi ngủ nằm máy lạnh
28oC, không nóng mà em thấy bé cứ đổ mồ hôi lưng, ướt đẫm áo. không biết bé bị
thiếu vitamine gì ạ? Nên bs gì cho bé ạ? Bé lười ăn, ăn hay giả bộ ói và nhiều
lúc ói thiệt, 30 tháng,14kg ạ. Em cám ơn bác nhiều!
A:  xổ giun, nằm 27 độ
Q:  Bác sĩ cho cháu hỏi: con cháu được 21 tháng
cách đây một tuần cháu nó cứ nhìn nginh nghinh một bên mắt nhướng nhướng lên
trên. Cháu coi tivi hay nhìn gì cũng ngiêng ngiêng hết.
A:  khám mắt chứ
Q:  Bác sỹ ơi, con cháu nhìn theo vật thì rất
nhanh, nhưng lúc nhìn thẳng thì cháu thấy 2 lòng đen cùng quay vào bên
trong(phía sống mũi? Như vậy có phải bị lé k ạ? Bị lé thì có chữa được không ạ?
Cháu cảm ơn ạ.
A:  khám
Q:  Bác sĩ ơi có loại thuốc sổ giun.nào cho trẻ dưới
2 tuổi ko ạ
A:  mebendazol 500mg 1v uống, trước kia thì 2 tuổi
giờ tổ chức y tế thế giới khuyên sau 1 tuổi
Q: BS ơi cháu đc 6 tuổi bị lé bẩm sinh
(di truyền mẹ), đi BV mắt thì bs bảo tự sửa, nhưng ko có điều trị gì. Vậy bao
giờ mới hết, di truyền sao mà tự sửa đc thua bs? Mà mệt mỏi càng lé nhiều, nặng.
Nếu yêu cầu trị là trị ở đâu?
A:  tự sửa hay tự tập, có thể lé nhưng chưa bị nhược
thị, bs nói tự sửa thế nào ? nên tái khám
Q:  Bác sĩ ơi. Con cháu dc 4th5. Cháu hay bị
hatxi. Ngày nào cũng phải chục lần. Bị từ lúc 2 tháng. Cháu chỉ nhỏ nước muối với
hút mũi. Nhưng không khỏi. Giờ dịch mũi xuống họng, cháu ngủ cứ ngáy với khó thở.
Giờ phải làm thế nào ạ ?
A:  nên khám
Q:  Bác sĩ cho em hỏi, bé nhà em đc 4 tháng 13
ngày, nặng 6,8 kg. Khoảng 1 tháng nay lười bú, chỉ khi nào đói thì bú thật
ngon. Bé lên cân chậm, tháng rồi lên đc nữa kí. Cho em hỏi có cần can thiệp bằng
thuốc để bé siêng bú ko ạ? Hôm trc em đi chích ngừa hỏi bs khám thì cho thuốc
nhưng e chưa mua cho bé uống ạ. Cảm ơn bs
A:  nếu sanh dưới 3,3 ký thì khỏi can thiệp, bú tiếp
Q:  Bs ơi cho cháu hỏi là con cháu được 1m23d rồi
hơn tuần nay tự dưng con cháu thường hay quấy khóc buổi đêm ko ngừng,ko chịu ngủ
cứ khóc thét từ tối cho đến sáng đến lã người mới chịu đi ngủ.Sáng thì có hôm
cháu ngủ được nhiều có hôm cũng ngủ ít nhưng về đêm dù mệt vẫn ko chịu ngủ cứ ẵm
trên tay ru thì nín mà bỏ xuống thì lại ko chịu ngủ cứ khóc.Bác cho cháu hỏi vậy
có phải là thiếu chất gì ko ạ? Bé nhà cháu rất hay ra nhiều mồ hôi đầu ạ! Cháu
cám ơn bác
A:  Không phải do thiếu gì đâu, coi có nóng, có
đói, có tè khong, vitamin D uông được
Q:  Bác ơi cho con hỏi, mấy hôm nay bé nhà con ngủ
rất ít ạ. Đêm nằm ngủ mà bé cứ lăn lộn, chân đập xuống giường, ngủ k yên giấc.
Lâu lâu đang ngủ lại khóc lóc. Điều kiện nhiệt độ trong phòng ngủ vẫn bình thường
ạ. Dạo này bé cứ thấy cả nhà dọn cơm ăn la lại đòi, con thử cho mút đũa thì bé
mút khí thế lắm bác. Vậy bé nhà con bị gì thế bác, bé 5 tháng ạ.
A:  Thôi, đòi thì uông sữa hay bú, quậy mà nhắm mắt
thì kệ
Q:  Bs ơi trẻ dưới 2 tuổi đã mổ sụp mi được chưa?
Em đưa cháu đi khám có bs bảo mổ được, có bs bảo trên 5 tuổi. Nên mổ khi nào là
tốt nhất? Cám ơn Bác sĩ
A:  Khám là coi mức độ sụp mi có ảnh hưởng tầm
nhìn không thôi, còn mổ là thẩm mỹ , lớn hãy mổ
Q:  Bác sĩ cho cháu hỏi, mũi 3 trong 1 Rubella – Sởi
– Quai bị là dịch vụ ah? Hôm cháu chích ngừa ở trạm xá họ hẹn 15 tháng ra chích
mà hôm nay đủ 15 tháng đến lịch TCMR đi chích bên trạm xá phường lại chỉ đến
trung tâm dịch vụ ah
A:  3 trong 1 là dịch vụ. Ở phường có chích Sởi-Rubella
(2in1) lúc 18 tháng, cũng rất tốt mà
Q:  Bs ơicho cháu hỏi là bé gái mới 6 tuổi dậy thì
sớm sau khi làm hết các xét nghiệm máu, đo mật độ xương xong rồi chích mỗitháng
một mũi thuốc như vậy tới lúc đúng tuổi dậy thì luôn hay sao bác?và trong những
năm điều trị vậy bé có phát triển chiều cao kg bác và có đúng là bé sẽ không được
uống sữa luôn kg bác?cháu cảm ơn bác ạ
A:  sữa thì tùy cân nặng, nên chích,
Q:  Bác cho em hỏi bé trai 5 tháng, nặng 7,2 kg, mỗi
ngày bú có 700 ml sữa công thức. Cả tháng nay bé lên có 200gram. Vậy e có nên
cho bé ăn dặm luôn ko ạ? Ban đêm ngủ để 27-28 độ mà mồ hôi trên đầu vẫn ra, vậy
bé có bị thiếu canxi và còi xương ko ạ? Bgio em nên làm gì đây, bác sĩ giúp em
với ạ.
A:  chưa ăn, bú tiếp khoan làm gì
Q:  Bác ơi cho cháu hỏi con cháu năm nay gần 4 tuổi
rất hay ợ hơi khi ăn là sao ạ
A:  coi lại thức ăn, xổ giun
Q:  Bác ơi con của con được 3 tháng rưỡi con cho
bé đi uống rota được ko bác có cần phải tròn tháng hay cùng với ngày tiêm
vacxin ko ạh. Rota phòng bệnh cho bé được bao lâu vậy bác
A:  uống lúc nào cũng được không cần tròn tháng,
qua 6 thang khỏi uống
Q:  Bs cho cháu hỏi nay con của cháu được gần 3
tháng tuổi,nặng 7ky,ban đêm ngủ con thấy cháu ra mồ hôi nhiều,đọc báo con có
nghe nói như vậy là thiếu canxi kg biết phai kg, nếu thiếu canxi thì con nên bổ
xung gì cho cháu ạ.
A:  khỏi
Q:  Bsi cho con hỏi pé 6thang rưỡi mọc răng lần đầu
nhưng k mọc ở răng cửa mak mọc 2 cái răng nanh trước .như vậy có sao k ạ.
A:  coi chừng nhầm, hiếm lắm
Q:  Bác ơi cho cháu hỏi. Bé 4 tuổi hơn uống nước ấm
với mật ong chanh đc kg bác?
A:  được
Q:  Bác cho cháu hỏi: con cháu được 5 tháng 3
ngày,nặng 9kg,dài 65cm. Bé uống sữa công thức. Mấy bữa nay,bé ko chiu uống nữa,tối
ngủ rất khó,và ngủ rất dễ thức. Vậy cháu cho bé ăn bột dặm dc chưa? Và cách ăn
ntn a?
A:  chưa, bú tiếp, coi phòng nóng nực không
Q:  Bác sĩ cho cháu hỏi: em cháu 11 tuổi,
bị ngạt mũi lâu ngày từ mùa đông đến giờ chưa khỏi, chỉ vào lúc
nằm. Có thể uống thuốc gì cho khỏi ạ?
 A:  khám, viêm mũi dị ứng

Q:  bác sĩ cho cháu hỏi: con cháu 2 ngày hôm nay
không chịu bú mẹ, dù rất thèm. hôm nay cháu tưa lưỡi cho bé thì thấy có máu.  mồm cứ há ra và có dãi. bé quấy lắm ạ
A:  khám
Q:  Bé nhà cháu được 5th rưỡi cháu cho tập ăn bột hipp
10 ngày nay. Mới ăn cháu đi phân khuôn đẹp nhưng 3 hôm nay cháu bị đi có nước
hoa cà hoa cải. Ngày 4-5 lần. Cháu sinh 3,1kg giờ đc gần 8kg. Bây giờ có cho
cháu uống men tiêu hoá đc k hay cho cháu đi khám a. Cảm ơn bác sĩ a.
A:  làm bột loãng xí, thường 6 tháng hãy ăn, cân tốt
Q:  Bác sỹ cho hỏi bé con cháu bị lác ngoài. gio được
tuổi rồi phải làm sao ạ
A:  khám, thường tập là che mắt không lé để mắt lé
hoạt động
Q:  con cháu được 3 tháng bị lép đầu. vậy bây giờ có điều
chỉnh cho bé được ko vậy bs
A:  coi lại cách nằm thôi
Q:  Bé trai nhà cháu 8m chỉ nặng 8kg, dài70cm. cháu
cho ăn ngày 2bua, ăn thêm sữa chua và hoa quả, bú me rất ít vì cháu đã ít sữa,
bé ko chịu uống sữa công thức mặc dù cháu đã làm đủ cách.cháu có nên tăng ngày
3bua ăn ko ạ.cháu sợ bé thấp còi. cảm ơn bác!
A:  pha bột sữa vô thức ăn ăn chứ sao
Q:  Con cháu 4,5 tháng nặng 7,2 kg, mới chích ngừa
5in1 ngày 6/7/15, nhưng dến hôm nay ngay chổ chích ngừa mũi 2 vẫn còn sưng,
thành 1 dề bự, làm sao cho hết sưng ha bác, cháu cám ơn.
A:  chườm lạnh
Q:  Bs ơi, cho cháu hỏi con cháu được 6 tháng bị sụp
mi một bên, gia đình nên cho cháu đi khám bv Nhi hay bệnh viện mắt ạ, cháu ở Hà
Nội có cần thiết vào bv Nhi đồng trong sg ko ạ?
Cháu cảm ơn ạ.
A:  không cần, viện mắt trung ương là được rồi,
xin khám mắt nhi
Q:  Bác sĩ cho cháu hỏi:con cháu đi chích ngừa về
bs cho sp tylenol khi sốt trên 38độ uống 5ml mà bé bị thiếu men g6pd vậy được
không bác?
A:  thiếu men đó uống được, đúng liều theo cân nặng
Q:  Muốn ktra não bộ của bé có bị tổn thương hay
ko thì khám ơ đâu thưa bác sĩ

 A:   khám nội thần kinh nhi, nhi đồng 1 thì phòng E
3 hay B3 ( thứ hai, thứ ba, thứ năm)

Q:  Bác cho cháu hỏi, bé nhà cháu 21 tháng, đã
chích 6 trong 1 được 3 mũi lúc 2,3,4 tháng. Vậy giờ cháu cho chích nhắc 5 trong
1 và thêm 1 mũi viêm gan B nữa phải không ạ? Trong sổ chích ghi 16-18 tháng nhắc
mũi 4 nhưng bé đã 21 tháng mới chích có được ko ạ?
A:  chích 5 trong 1 miễn phí thì hết chuẩn rồi, chờ
có 6 trong 1 nhắc, mụi 4 không quan trọng
Q:  Bác ơi con cháu 7th, 8,9kg, đã uống đủ liều
Rota, đi tiêu lỏng 6 ngày nay, phân nhầy như rỉ mủi, ko máu ngày đi 5-6 lần. 3
ngày đầu đi khám, bác sĩ cho thuốc uống (men tiêu hoá) xong vẫn ko khỏi, tái
khám bs cho thuốc tiếp tục và đổi sữa ko lactose và ăn bột loãng ko đạm, chỉ nấu
với cà rốt xong vẫn ko khỏi. Bé ko sốt, ko ói, bú, chơi bình thường nhưng vẫn cứ
đi ngoài 5-6 lần/ngày. Cháu lo quá, h cháu phải làm sao? Thuốc đã uống, bs đã
khám, sữa đã đổi mà vẫn ko khỏi
A:  đổi sữa làm chi, khám bs khác
Q:m Bác sĩ cho cháu hỏi bé nhà cháu bị
nghẹt mũi nhẹ, hay hắc xì, thỉnh thoảng ho vài cái (không nhiều), như vậy có cần
uống thuốc không hay chỉ cần nhỏ nước muối sinh lý là được ạ? Cảm ơn Bác sĩ!
A:  nhỏ mũi
Q:  bác ơi, bé e bây giờ 25 tháng rồi, nhưng
từ nhỏ, khi bé buồn ngủ thì mắt bên trái hơi lé lé, bây giờ cũng
vậy, mắt bên phải thì bình thường, như vậy có sao không bác?
A:  nên khám
Q:  Bác ơi bé nha cháu 5 thág rưỡi. Dạo này tự
nhiên hay lấy tay dụi mắt ko biết có sao ko a? Mấy nay cháu hay bị ho thì có
tiêm đc vacxin viêm phế cầu ko a
A:  bệnh nhẹ tiêm được, coi ló dị ứng gì không
Q:  Nếu thấy lé, tập ntn bác. Cháu mới 8tháng ạ?
A:  sau 4 tháng tuổi là phải lo
Trang Tran Bé nhà cháu hay thở ra có sao
ko bác? Thở tự nhiên ko khó nhọc. Bé 6 tháng nặng 9kg, dài 70cm. Ăn ngủ chơi
bình thường ạ.
A:  khám
Q:  Có bố mẹ nào biết về bệnh viễn thị mắt ở trẻ e
ko mách e với.E xin cảm ơn!
A:  trẻ em lúc nhỏ bé nào cũng hơi viễn thị, khi lớn
nhãn cầu to ra sẽ bớt dần, nếu bị nhiều bé cũng khó chịu : đau đầu sau khi đọc
sách, kêu đau nhức mắt, nhìn vật gần bị mờ
Q:  Bác ah, bé trai 8m ko ăn cháo, ngán bột, cháu
cho ăn kiểu BLW thì ngặm đồ ăn chơi thoi. Một ngày đc 900ml sữa. Vậy có đủ chất
ko ạ? Nên tăng cường cháo xay ko ạ? Bé đc 8,8 kí.
A: tập
cái đó thì cũng no giả đó, phải ăn cháo hay bột chứ không là thiếu vi chất
Q:  Bác oi ,tại sao lúc thuc bé đói mút tay chụt
chụt mà đua bình sũa vào cu khóc nhè ra chu không chịu bú,còn lúc ngủ thiu thiu
thì lại bú? Cho bé bú lúc ngủ vậy có hại gì không ạ?cảm on bác ạ!
A:  đừng mút tay, tập bú ngồi
Q:  Bsi, bé nhà dc 29 ngày, nổi rôm, đóng vảy ở
hai má. Bảo banoi bôi nabica banoi ko bôi, đun nc lá vối đặc rồi bôi vào. Tắm
bé thì thay vì tắm bằng latacyd banoi tắm bằng nc lá rau mùi. Ko thấy khả thi
mà giờ sao bsi ơi.
A:  tắm lá được miễn sao sạch thôi, không bớt thì
hãy bôi, coi lại phòng có nóng không
Q:  bé nhà cháu 7.5 tháng, 1 bên mắt cháu 2 mí rõ
, 1 bên bị sụp mí( như kiểu mắt 1 mí), cháu vẫn nhìn xung quanh bt..liệu có phải
đi khám k a?
A:  chêch lệch nhiều hãy khám
Q:  Bác si cho chau hoi: bé nha chau dc 1 tháng tuổi.
nhưng 10 ngày đầu bé đi cầu rất tốt còn 5 ngày sau bé k đi cháu thụt hậu môn
phân rất mềm, những ngày sau đó be vẫn k đi bú mẹ hoàn toàn, bé bú bình thường
k quấy khóc,bé ngủ ngoan. 6 ngày tiếp theo bé k đi cháu lại thụt hậu môn phân vẫn
mềm chỉ sệt thôi. và hôm nay 7 ngày rồi bé vẫn k đi. liệu bé có sao k bác sĩ
A:  phân mềm không gây thì khỏi bơm, mẹ uống đủ nước,
xoa bụng cho bé
Q:  Bác ơi cho e hỏi:bé nhà e hôm nay uống rotarix
lieu 1.và vừa uống nửa ống đã ói hết.chỉ uống đc nửa ống còn lại thì có bị mấy
tác dụng thuốc ko?và nếu mất thì e có phải cho đi uống lại ko?cảm ơn bác
A:  khỏi
Q:  BS cho con hỏi bé nhà con được 3 thag rưỡi tuổi.
Bây giờ con cho bé phơi nang mỗi sáng có cần che măt và bộ phân sinh duc nữa
hok ak! Con cam ơn BS.
A:  chủ yếu là mặt thôi
Q:  Bác sĩ ơi cho em hỏi bột ăn liền của các hãng
uy tín và bột mẹ tự nấu chất dinh dưỡng có như nhau không ạ? E nấu nướng rất
công phu tốn thơì gian mà bé không chịu ăn, chỉ ăn có chút xíu nên e muốn đổi
cho bé ăn bột mặn ăn liền xem bé có ngon miệng hơn không ạ.
A:  đổi được, xong mẹ nếm thử rồi khi làm nếm giống
vị
Q:  bé nhà cháu đc 25 ngày tuổi thở khò khè, mũi bị
nghẹt, ko sổ mũi, khục khặc ho ngày ba lần, cháu nên đưa bé đi khám ko ah? nếu
ko thì có cách nào chữa ở nhà ko ah? phòng nhà cháu nóng thường nằm điều hoà 27
độ, mát rời bật quạt ah
A:  27 độ khỏi quạt
Q:  Bác ơi, bé cháu 6th10 ngay ăn dặm cháo từ khi
tròn 6th, nhung 6ngay rùi chưa đi cầu. Lần trc đi vẫn phân mền (bthuonh khi bú
mẹ htoan thi 3-4ngay – 1 lần). Bác ơi cháu có cần tác động gì không ah?
 A:  xoa
bụng, không khó chịu thì chờ, mẹ đừng kiêng
Q:  bác sĩ cho con hỏi bé nhà con đang bị ho, cuối
tuần này toi71 lịch chích phế cầu mũi 2, con cho bé chích phế cầu và thông tắc
tuyến lệ cùng một ngày được ko ạ? Con muốn hỏi thông tuyến ghèn có phứctạp ko,
có cần đi bệnh viện nhi đồng hay viện mắt ko ạ? con cảm ơn bác sĩ.
A:  thông thì không phức tạp nhưng đang ho thì
thôi không gấp, chích ngừa thì nhẹ tiêm được
Q:  Cháu ở nhà thường hay bị hôi ở rốn, bôi thuốc
2,3ngay là hết ,nhưng hay bị lại, xin hỏi bác sĩ có cần phải đi khám bv k?cám
ơn bác
A:  rữa và bôi thôi
Q:  Bé nhà cháu 2 tháng 20 ngày thi thoảng cháu thấy
bé hay bị lạnh tay chân,có phải bé bị lạnh k a? Dù trời nóng,có cần fai đi bao
chân,bao tay cho bé k a
A:  không thiếu gì đâu, có bé bình thường bàn tay,
bàn chân cũng mát hơn, nếu lạnh thì mang vớ
Q:  Thưa bsĩ, cháu nội toi được 18 tháng tuổi, từ
khi sinh ra đến giờ mắt cháu thường xuyên bị nổi mụt lẹo, đắp nước muối và rửa
mắt bằng nước muối sinh lý là hết nhưng 1 thời gian sau lại bị lại. Xin bsĩ cho
lời khuyên để giúp cháu khỏi hẳn. Cám ơn
A:  uống đủ nước, không ăn bánh kẹo, không ăn quá
ngọt; ăn đủ rau
Q:  Bác ơi cháu có mua vitamin d (hiệu Ste’rogyl) về
bổ sung cho bé 2thang23ngay do k dc tắm nắng. Dùng 1 hay 2 giọt vậy bác, uống
hòa với nước hay uống đặc và trước hay sau khi ti ạ. Con cảm ơn
A:  1 giọt là được, khỏi hòa nếu bé uống được, lúc
nào cũng được nên trước bú để khỏi ọc
Q:  Bác sĩ ơi, con cháu có 1 bên mắt trái từ khi
sinh ra đã bị ghèn vàng trong mắt thường có nước ứ đọng lại ko khô như mắt kia,
bs bệnh viện Từ Dũ dặn là lau mắt bằng nước ấm mà mãi ko khỏi còn bị viêm nặng
hơn. Cháu đi khám bs tư thì ngta cho nhỏ mắt bằng Tobrex nhưng cứ ngưng thuốc
thời gian là lại bị lại. Vậy là bệnh gì vậy bác có cần cho bé lên viện khám ko ạ?
A:  day góc trong mắt, nên khám coi có tắc lệ đạo
không
Q:  Bs oi cho cháu hỏi. Con chau dc 18thang. Khi
sinh ra ở phía sau đầu có một vết sẹo nhỏ bằng hạt đâu đen chỗ đó nó ko có tóc,
da thì mỏng . Như vây cháu có cân cho pe
đi khám ko ạ nếu kham thì khám ở khoa nao ạ
A:  khám chuyên khoa da
Q:  Bác sỹ cho cháu hỏi: Thứ 7 tuần trước bé đi uống
rota lần đầu, chủ nhật có đi ị 2 lần fân màu vàng, từ đó đến nay là sang ngày
thứ 4 rồi bé ko ị thêm lần nào nữa. Tè vẫn bình thường. Như vậy có sao ko ạ?
Trước đó bé ngày nào cũng đi ị ít nhất là 1-2 lần nên cháu lo bé bị táo quá.
Bé đc 2m23d rồi ạ.
Cháu cảm ơn bác sỹ.
A:  bú tiếp
Q:  Bác ơi! Trẻ không bú bao lâu là bỏ bú hả bác,
con con được 4.5th, đã 9h không chịu bú. Bé mới chích vacxin hôm thứ 2, con lo
quá. Với bé khóc liên tục 4ngay rồi, khàn lun tiếng, có sao k b! Con cảm ơn b!
A:  khám chứ
Q:  Bé nhà em được 17 tháng, 1 tuần gần đây tối ngủ
hay trằn trọc, trở mình, em đã kiểm tra bé bị đổ mồ hôi đầu. Bác sĩ chỉ em cách
khắc phục, giúp bé ngủ ngon ạ!
A:  xổ giun coi có nóng nực không, coi lại sinh hoạt
ban ngày
Q:  Bé cháu gan 6th 2 răng dưới đã nhu lên và 2
răng trên đang xưng lợi bé đang sốt 38,39 độ mấy bữa nay. sốt từng cơn có khi
lên 39,5 độ. tay chân mát phần đầu thì nóng. nay bé còn bị đi ngoài lỏng. vậy
bé bị sốt mọc răng hay sốt gì ạ? con nên làm gì ạ?
    A:  có thể sốt phát ban, khám gần nhà
Q:  Cho e hỏi khi nào nên đổi sữa công thức cho bé
ạ ? Bé của e từ nhỏ uống similac total comfort. Nay gần 2t nhưng 2-3 tháng thấy
ko lên cân?
A:  lượng quan trọng hơn loại, đổi theo lứa tuổi
thôi, 2- tháng mà không lên cân nên khám dinh dưỡng
Q:  Bsi mấy hôm nay bé cháu hay dậy về đêm tầm 2 3
giờ sáng chơi khoang 1/2 – 1 tiếng thì ngủ, bé 6th liệu vậy bé có bị thiếu chất
ko?
Vơi cái nữa là cận thì có bị di truyền ko
ạ?
Cảm on Bsi
A:  coi có đói có nóng nực không, cận thị là có di
truyền chứ
Q:  Bs cho cháu hỏi. Con cháu hay ra mồ hôi ở đầu
lắm. Mọi chỗ trên cơ thể thì ít ra mà chủ yếu là ở đầu. Có phải cháu thiếu
canxi. Làm cách nào để khắc phục ạ
A:  mồ hôi ở trẻ thường do thời tiết và khả năng
điều tiết mồ hôi chứ không liên quan đến dinh dưỡng, rụng tóc hình vành khăn MÀ
ĐỦ CÂN thì không thiếu chất
Q:  Bé nhà cháu một bên mắt thì thấy rõ hai mí, một
bên thì chỉ có một mí. Nhưng mắt vẫn to đều. Vậy có cần can thiệp j hok thưa
bác ?
A:  sụp mí chứ không phải mắt 1 hay 2 mí, trẻ nhỏ
thì 1 hay 2 mí không cần làm gì
Q:  Bac si cho con hoi : be dc 4.5 tháng. Hoàn
toàn bú mẹ . Nhưng bé nhà con chưa lật đươc. Con muốn bổ sung vitamin d3 va
canxi có dc ko ah ? Có ảnh huởng gì ko bác
A:  quan trọng nhất của bé là tiếp xúc lanh lẹ, uống
D được
Q:  xin hỏi bác sỹ, con cháu 9 tháng thường xuyên
cho tay lên dụi mắt ngay cả khi không buồn ngủ, như thế có ảnh hưởng tới thị lực
không ạ
A:  nên khám coi có dị ứng không
  

Q:  Thế nào là sụp mi ạ. Bé nhà con 2 mắt
lúc thì 2 mí rõ lúc thì bên 2 bên 1 (lâu lâu hay vậy chứ k phải mới
ngủ dậy bị). Lúc mắt to mắt nhỏ. Như v có sao k ạ
A:  thường là 1 bên, 1 mí 2 mí không quan trọng mà
mắt lớn mặt nhỏ chênh lệch rõ
Q:  Bác cho cháu hỏi. Bé nhà cháu 2 tuổi hôm qua bị
sốt, tầm 38-38,5 độ. Bé đi ngoài ngày 3 lần,l ần đầu phân mềm bình thường, 2 lần
sau phân có 1 chút xíu màu đỏ nhầy. Nay là ngày thứ 2. Trưa cháu ko ăn đc nhiều
nhưng tối ăn tốt, uống ít sữa hơn, cháu cho bé uống sữa tươi ko đường. bác tư vấn
giúp cháu ạ. Cháu vẫn chơi, ko nôn, ko quấy khóc.
A:  nếu nghi có máu là khám
Q:  Chào Bs ! Bác sĩ cho cháu hỏi bé cháu 12thang
nặng 8kg3 dai 74cm. Bé vậy có nhẹ cân quá k Bs? Ngày bé ăn 2 lần cháo , 800ml sữa.
A:  ăn 3 -4 cữ
Q:  Bác sĩ ơi,bé nhà cháu hơn 7th rồi,bé
đã ăn dặm rồi ah.bác cho cháu hỏi,cho trẻ ăn dặm rồi thì nên cho trẻ
uống thêm nc lọc,vậy cho bé uống thế nào cho hợp lý ah.
A:  tùy theo lượng sữa bú, khi bú đủ sữa thấy nước
tiều vàng thì uống nước, trước khi nghĩ đến bù nước là bù sữa
Q:  Bs ơi em bé được 2 tháng tuổi mà đi ngoài phân
vàng và có mùi chua thì phải làm sao ạ? 1 ngày đi ngoài 3-4 lần ạ. E bé vẫn bú
đều ngủ tốt ạ
A:  bú tiếp
Q:  Bác sĩ ơi, bé trai mà thường xuyên mặc bỉm có
sao k bác? Bé 2,5 tháng mặc bỉm thường xuyên trong ngày, chỉ cởi khoảng 2-3 tiếng,
chưa bị hăm bao giờ, mẹ cũng thay bỉm thường xuyên, cháu cũng k khó chịu khi mặc
bỉm ạ.
A:  sao cũng được miễn không hăm
Q:  Bác sĩ,bé gái nhà cháu đc hơn 11 tháng,mấy hôm
nay cháu sờ ti bé,phát hiện thấy đầu ti có cục cứng to bằng hạt đỗ. Cháu k biết
là gì, bé vẫn ăn, ngủ, chơi bình thường. Xin bác sĩ tư vấn giúp ạ
A:  kệ đừng nặn nhe
Q:  Bác sỹ ơi bà nội hay cho bé nếm hoặc ăn ít 1 số
loại thức ăn và trái cây, bà nói để quen vị ạ. Như thế có dc ko ạ? Bé nhà em 7
tháng 5 ngày ạ. Em cám ơn bác sỹ
A:  được, nhưng ít thôi, trái cây thì nghiền ra chứ
không ép lấy nước uống
Q:  Bác sĩ ơi, bé nhà em 2 tuổi rưỡi mới phát hiện
lé, giờ tập kịp ko ạ
 A: nên khám
Q:  Bác sĩ ơi bé bị cận thị thì lớn bao
nhiêu tuổi mổ được a. Bé nhà em đeo kính thường xuyên mà sao vẫn tăng
độ nhanh lắm ạ, sáu tháng em đưa đi khám một lần là tăng lên 0,5 độ
rồi ạ̣
A:  thường là sau 18 tuổi thì phải khi độ cận ổn định
Q:  Mắt bé bình thường (không bị lé, sụp mi) thì
khi nào nên cho bé kiểm tra mắt, thưa bác sĩ?
A:  nếu nghi ngờ tật khúc xạ hay thị lực 2 bên
không đều: bé nhìn gì cũngphải xoay đầu nghiêng bên, nheo mắt hẵn 1 bên; cúi
sát khi nhìn 1 vật; kêu đau đầu, mỏi mắt khi đọc sạch, xem tv; thấy vật xa bị mờ
Q:  Bác ơi cháu định tròn 6 tháng sẽ cho bé tiêm
vacxin cúm, vậy sau mũi cúm bao lâu thì có thể tiêm mũi phế cầu được ạ
A:  tiêm chung
Q:  Thưa bác sĩ.bé nhà con 8tháng tuổi đươc. 7.8kg
lúc 6tháng con mới cho ăn dặm nhưng gần đây bé ko chịu ăn. con chuyển qua cháo
cũng ko chịu ăn. sữa ngoài cũng ko ăn. sữa mẹ thì bú ít. cháu vẫn bình thường
ko sốt nóng ốm đau gì cả. mà cháu cũng chưa mọc răng luôn bác ạ. bác xem có thực
phẩm j bổ sung hay phuong phap j để kích thích cho bé ăn thì chỉ jùm con với ạ
A:  cho ăn đặc xem
Q:  bé 4 tháng bị bong da chân là bị thiếu chất gì
ạ ?
A:  coi lại vớ, mẹ ăn đủ rau
Q:  Bs ơi, con đang cho con bú mà giờ con đang bị
đau cổ họng lắm ah, nghet mui, dấu hiệu sắp bị cảm rồi ah. Vậy con có chi con
bú dc k ah? Liệu bé có bi lây cảm từ sữa mẹ k ah? Con có thể uống dc thuốc nào
k ah?
A:  ngậm kẹo xúc miệng nước muối, mang khẩu trang
rữa tay, bú tiếp
Q:  Chào bác sĩ, ku nhà cháu 16 tháng , mới
đi trẻ dc 2 tuần nhưng đêm nào về ngủ cũng khóc , ko ai dỗ dc , xin
bác tư vấn dùm a
A:  Xổ giun, coi lại sinh hoạt ban ngày
Q:  Con nhà cháu 3 tuổi bị viêm da cơ địa dạng hay
ngứa, chủ yếu ở tay và chân thì phải làm sao thưa Bác Sỹ?
A:  Xổ giun, coi lại thức ăn, khám
Q:  Bé trai 6,5 tháng nang 10kg ăn bột lúc 5 tháng
gio k chịu ăn nua chuyển qua ăn cháo được chưa ạ? Bé ăn ván sữa với yaout đc
chưa ạ?
A:  ăn cháo thì phải xay và lượng các chất phải
đúng, không thừa không thiếu
Q:  Bsi ơi. Bé nhà cháu 5 tháng tuổi. Hàng ngày
cháu vẫn nhỏ mat nước muối sinh ly cho be khi ngu day, sau khi tam, khi o ngoai
duog ve. Nhưng 2 hôm nay cháu thấy 1 bên mắt khi ngủ dậy rất nhiều rỉ mắt màu
xanh. Có phải như vậy là bé sắp bi đau mắt ko bác? Cháu có cần đưa đi khám sớm
ko ạ? Cháu cám ơn bsi ạ.
 A:  Cứ
nhỏ thôi, mai mốt không cần nhỏ thường xuyên, đi chơi về thì được

Q:  Cháu chào bác sĩ ạ. Thưa bsi: trẻ sơ sinh có
nhất thiết phải rửa mắt bằng nước muối sinh lý hàng ngày không ạ? Cháu cảm ơn
bác sĩ ạ. ( mắt cháu bình thường ko có nhử nhèm ạ)
A:  Không cần, khi có ghèn hay khi nghĩ có gì bay
vào hãy nhỏ
Q:  Thầy ơi những đứa nhỏ bị lé như thế nhưng để tới
lớp 1 rồi thì nên xử lý sao để không tái phát ạ?
A:  cũng nên khám coi mức độ nhược thì thế nào chứ
Q:  Chào Bác sĩ. Cháu rơ lưỡi cho em bé ngày 08/07
mà tróc mảng trắng bám trên lưỡi của bé, sau đó bé ít bú hẳn (bé bú bình từ sữa
mẹ vắt ra) và có vẻ lảng tránh bình khi bú. Bé được 2 tháng 9 ngày. Bị tróc như
vậy có sao không Bác? Và khi nào em bé có thể bú trở lại bình thường hả Bác?
Cám ơn Bác sĩ nhiều!
A:  tập từ từ, coi lại núm bình
Q:  Thưa bác sĩ, con cháu gần 3 tháng, gần đây
cháu thấy xương đỉnh đầu của bé lồi thành một vệt dọc từ đỉnh đầu tới thóp, như
thế là bị sao ạ bác?
A:  đo vòng đầu nếu bình thường thì theo dõi
Q:  Bác ơi, bé nhà con 4thang, suốt ngày nhìn ngược,
nếu để chơi 1 mình là lại nghển cổ lên nhìn ngược, nói chuyện líu lo 1 mình mắt
nhìn ngược, chung quy là con thấy bé nhìn ngược hơn các bé khác, như vậy có sao
không ạ? Con k để cái j thu hút trên đầu bé cả. Bthuong mắt bé to 2 mí, k có dấu
hiệu bị lác j cả
A:  suốt ngày là phải khám
Q:  Bác sĩ ơi cho cháu hỏi con gái cháu 14 tháng
tuổi, giữa xương ức có 1 đoạn xương dài ra khoảng 1 đố ngón tay, sờ giống như
xương sụn có sao không ạ?
A:  có bé bẩm sinh có sụn chổ đó
Q:  Bác cho cháu hỏi bé nhà cháu 2tháng rưỡi. Bú mẹ
hoàn toàn. Đi phân màu vàng sệt có tí máu. Cháu đi xét nghiễm phân cho bé thì bảo
bình thường ko sao. Chỉ rối loạn tiêu hóa. Nói mẹ hạn chế ăn tinh bột. Trước giờ
cháu hay uống 2 ly ngũ cốc/ ngày. Vậy giờ có phải ngưng ko ah. Trước đó 3 ngày
có bị sốt sau khi chích 5 in 1.
A:  nếu có máu thì không phải do thức ăn mẹ đâu bị
lại thì nên đi khám
Q:  Bác ơi bé đột nhiên nữa đêm bị sốt 38độ không
ngủ,e có cho uống thuốc haphacol hạ sốt,bây giờ ban ngày không sốt cao nhưng
trán cứ nóng. Bé trai 5,5 tháng,10kg, hiện tượng trên có cần đi khám không
bác??
A:  bú nhiều xí
Q:  Bác sĩ cho con hỏi: con cháu sinh được 25
ngày. bé sinh non 3 tuần. bé thường xuyên ọ ẹ khi ngủ và bé có nỗi các hạt mụn
nhỏ ở phía sau gáy.xin bác sỉ tư vấn giúp cháu! em cám ơn và chào bác sỉ ạ!
A:  nắm đấu coi,  mụn ít thì lau nước sạch thôi
Q:  Bé nhà con thường ngủ từ lúc 8h tối nhưng đến
khoảng 2h khuya bé hay trằn trọc ọ ẹ, cho bú thì bé ko chịu bú bé cứ như vậy đến
sáng bs cho con hỏi có phải vì bé bị trào ngược nên như vậy không thưa bs? Bé
nhà con thường giật mình ngay cả khi thức ai nói chuyện lớn tiếng bé cũng giật
mình có phải do bé ngủ võng thường nên bé bị như vậy ko thưa bác? Bé nhà con 5
tháng rồi ạ!
A:  đừng ngủ võng quen khó dỗ ngủ lắm, nắm đầu cao
xem
Q:  Bs ơi con cháu đc gần 7 tháng, bé bị nhậm gần
cả tuần chưa hết nửa nhưng bé vẫn chơi sinh hoạt Bình thường , như vậy có sao k
Bác
A:  nhỏ nước muối sinh lý không bớt đi khám
Q:  Con cháu đi mẫu giáo về có hôm ngủ ngay k kịp
tắm. Mẹ chỉ tranh thủ lau và rửa sơ cho con. Sáng sớm cháu muốn tắm cho bé bằng
nước ấm có được k ah ? Cháu cảm ơn bác
A:  cũng được
Q:  Bác Sỹ ơi bé nhà con được 8 tuần, nuôi sữa
công thức. Hôm 25/6 đi tiêm mũi 2 của HepB, về thì đi ngòai phân có chất NHẦY (phân
lúc màu xanh lúc màu vàng, không tiêu chảy), đi ngòai một ngày 2-3 lần. Vẫn ăn
ngủ bình thường. Cho con hỏi phân có chất nhầy có đáng lo không ạ, con cho bé uống
men tiêu hóa nhưng đến hôm nay vẫn không hết. Con cám ơn Bác Sỹ.
A:  nếu bú tốt lên cân không vấn đề gì
Q:  Bác sĩ ơi con em mắt lé nhẹ, em muốn đi khám
thì nên đến đâu hả bác? Cám ơn bác!
A:  mắt nhi
Q:  Bác cho con hỏi: bé con hay ra mồ hôi, cả người
luôn bác. Lúc ngủ thì tay chân khô ráo, thức thì lòng bàn tay bàn chân ướt nhẹp
mồ hôi đến nỗi da nhăn nheo luôn ạ. Vậy có phải bé bị phong thấp ko bác? Cách
trị sao ạ?
A:  coi lại vớ
Q:  Sụp mi có phải là bên mắt to mắt nhỏ ko thưa
bsi?
A:  Đúng
Q:  Bác sĩ ơi, con cháu 3tháng, cháu thi thoảng ho
và hắt hơi, thở khò khè, lúc ngủ cũng hay thở khò khè như ngáy, và ngủ trăn trở
ko yên giấc, liệu cháu có bị viêm va ko ạ?
A:  nhỏ mũi , uống thuốc ho thảo dược, không bớt
đi khám
Q:  BS cho em hỏi khám mắt cho trẻ ss ở Nhi đồng
hay ở đâu vậy bác?
A:  nhi đồng, nhi đồng 1 thì phòn E 24 hay B 2
Q:  Bác ơi, bé 2 tháng tuổi 10 ngày chưa đi
ngoài,nhưng phân vẫn mềm vì lần trc 6 ngày cháu đã thụt. Bé không quấy khóc nhiều,
vẫn đánh hơi ,cháu xoa bụng nhưng ko thấy có kết quả. Cháu có nên thụt ko bác
hay chờ thêm vì nhiều ngày rồi. Bé bị sao vậy bác?
A:  coi lại thức ăn mẹ, mẹ uống đủ nước
Q: Bs ơi bé nhà 1 tháng 15 ngày nhung
trong lợi của bé có hạt trắng, dân gian gọi là đẹn, có thuốc gì ko ah. cảm ơn
bs
A:  không cần làm gì
Q:  Bác ơi cho cháu hỏi, bé nhà cháu đc 30 ngày, 1
ngày đi ị khoảng 4-5 lần, đi đái khoảng 8 lần, đánh rắm khoảng 10 lần nhưng mỗi
lần đánh rắm to, oằn mình và thường hay khóc. Cháu có cho uống vitamin d. Cháu
chỉ ăn cơm với thịt kho và ít canh thôi. Vậy bé nhà cháu có bị j k ạh. Bé bú sữa
mẹ hoàn toàn. Cám ơn bác sĩ
A: bú
tiếp
Q:  Bác cho cháu hỏi bé 6 tháng sau khi té võng vẫn
vui vẻ bình thường nhưng sau đó khoảng 2 tiếng thì bé nôn khoảng 7lần bác cho
cháu lời khuyên với ạ cháu lo quá đợi đến sáng đi bv thì lâu quá.
A:  nên khám
Q:  bác sĩ cho hỏi, bé trai 22 tháng , nặng 12,5
kg ..ngủ trưa hay dậy khóc tức tưởi rồi đái rồi ngủ lại .., là cháu bị gì ạ? Bé
ngủ máy lạnh nhiệt độ 27 ạ
A:  mớ
Q:  Con cháu bị sụp mí lúc 1 tháng tuổi đi khám ở
bv mắt thành phố thì bs bảo đợi đến 4 5 tuổi nếu k ht thì mới can thiệp đc.vậy
bây h cháu phảj làm sao?.cảm ơn bs
A:  Nếu không ảnh hưởng tầm nhìn thì lớn làm thẩm
mỹ, còn có ảnh hưởng thì phải tập mắt bị sụp mi
Q:  Bac cho E hoi.10ngày nay E k tắm nắng cho bé
được (bé dc 3.5 tháng) vì thời tiết lúc k nắng/ lúc nắng thì jó mạnh. Vậy jờ
1. bé fải đi khám hay e có thể tự mua uống
vitamin D dc? và loại nào vậy bác?
2. Nếu fải đi khám thì khám liền hay e có
thể đợi bé tiêm ngừa xong (1tuần sau) mới đi khám ah (vì việc k thường xuyên/k
liên tục tắm nắng e sợ ảnh hưởng xương.của.bé)
A:  mua loại 1 giọt 400- 500 đơn vị, ngày 1 giọt
Q:  Bác ơi cho cháu hỏi bé nhà con năm nay 2,5 tuổi
tự dưng từ hôm qua bé lại nói lắp ạ nói mãi mới được! Vd như bé nói :
“mẹ mẹ mẹ mẹ mua” cháu phải làm j để cải thiện ạ ! Cháu cũng tập cho
bé nói từng chữ nhg ko khả quan ạ ! Mong bác !
A:  coi có bắt chước ai không
Q:  Thưa BS cho cháu hỏi ngoài lề 1 chút ạ. Bé
cháu đc 4 tháng tuổi. Cách đây 2 ngày cháu có đi nhuộm và uốn tóc. Về nhà người
lớn đều ko cho cháu cho bé bú nữa vì sợ sữa bị ảnh hưởng, bé bú vào sẽ ko tốt.
Thưa bác như vậy có đúng ko ạ. Cháu có nên cho bé bú nữa ko thưa BS cháu cám ơn
A:  bú được, trùm lại đừng để bé hít mùi nhiều
thôi
Fanpage Hỏi bác sĩ nhi đồng