BỆNH THỦY ĐẬU VÀO MÙA

– Bệnh thủy đậu thì gọi là đến hẹn lại lên; cứ tầm tháng 12 có lai rai, đến tháng 2 có nhiều dần, kéo dài đến tháng 4, 5 và tháng 6 ít lại, còn gọi là trái rạ, phỏng rạ
– Bệnh lây qua đường hô hấp, vi rút có nhiều trong hầu họng của người bệnh, trong mụn nước cũng có vi rút
– Người lớn , trẻ lớn bệnh thì hành nhiều hơn con nít nhỏ
– Nổi bóng nước rất nhanh, nhiều khi sáng chưa thấy gì trưa vài mụn nước , tối khắp người
– Người bệnh càng khỏe ra càng ít mụn nước chứ không phải như quan niệm sai lầm là trùm kín cho xổ ra hết
– Hiện nay thuốc acyclovir chống được vi rút thủy đậu nên dùng sớm và có pommade acyclovir bôi vào mụn nước cũng được
– Mụn chưa vỡ bôi acyclovir, mụn vỡ rồi bôi milian
– Không kiêng tắm , không kiêng gió, không tắm gốc rạ, không uống nước gốc ra, không trùm kín
– Hiện nay người lớn bệnh lây cho trẻ em cũng nhiều
– Chích ngừa thì chích 2 mũi, nếu cả nước được chích thì hy vọng chích 1 mũi ngừa được, chứ người chích người không thì 1 mũi ngừa không chắc ngừa được
– Tiếp xúc trong vòng 72 giờ nên chích vì còn tác dụng ngừa
– Rữa tay, mang khẩu trang cách ly người bệnh cũng ngừa được nhưng khó vì bệnh đã lây vài ngày trước khi xuất huện mụn nước.

Fanpage Hỏi bác sĩ nhi đồng