BÀN CHÂN VẸO – TẬT BẨM SINH CẦN PHÁT HIỆN VÀ CHỈNH SỚM

Bàn chân vẹo là tật bẩm sinh của trẻ cần phát hiện và chỉnh sớm.

bàn chân vẹo bẩm sinh


– Như hình chụp nhìn giống đầu cây gậy đánh golf
– Bàn chân vẹo do bất thường gân gót
– Nếu không điều trị sẽ gây rất nhiều khó khăn khi biết đi và mặc cảm khi trẻ lớn
– Điều trị càng sớm càng tốt, điều trị nhiều giai đoạn và cần thực hiện kiên trì nhiều bước (không bỏ giữa chừng): tập, bó bột, phẩu thuật mang giày chuyên dùng…

Fanpage Hỏi bác sĩ nhi đồng
Chia sẻ của chuyên viên VLTL bv nhi đồng 1