SỐT XUẤT HUYẾT VÀO MÙA

Mùa mưa nào cũng vậy, cũng sẽ có bệnh sốt xuất huyết, gọi là đến hẹn lên. Muỗi cắn người bệnh lây qua người khác. 1. Nghi ngờ – Sốt cao, rất khó hạ, hết thuốc là sốt lại, thường … Read More

technical-author-at-hi-bc-s-nhi-ng-page-3-of-4