TÍNH HÀI HƯỚC Ở TRẺ

Trẻ em hài hước là hạnh phúc hơn và lạc quan hơn, có tự trọng hơn. – Hài hước có liên quan đến di truyền nhưng vẫn tập được  – Vài tháng: cười với trẻ, tập cho trẻ cười – … Read More

TRẺ NÀO CÓ NĂNG KHIẾU

PHỤ HUYNH NÀO CŨNG MUỐN CON CÓ NĂNG KHIẾU NHƯNG ĐỪNG ÁP LỰC VÀ KỲ VỌNG QUÁ. 1. Nét nhận thức: – Quan sát tốt — Rất tò mò – Quan tâm nhiều – Trí nhớ tốt- Chú ý lâu … Read More

l-thanh-trng-author-at-hi-bc-s-nhi-ng-page-4-of-49